Ti der var papir overalt

”Ti der var papir overalt.” Bevaring og kassasjon av arkiver i norsk lokalforvaltning på 18- og 1900-tallet

Riksarkivarens skriftserie nr. 31

Bevaring eller kassasjon av arkivmateriale kan få store konsekvenser både for fremtidig forskning og for de som måtte ha rettslige interesser av arkivene. Hvilke arkiver som er bevart, bestemmer hvilke spørsmål det er mulig å få svar på. Alt arkivmateriale har et brukspotensiale. Likevel kan ikke alt bevares, først og fremst av økonomiske grunner. Det er dette dilemmaet og forsøkene på å finne akseptable løsninger denne boken beskriver.

Boken fokuserer på hvordan man gjennom tidene har tenkt rundt bevaring og kassasjon, hvilke kassasjonsmetoder som har vært foreslått og hvordan kassasjonsreglene har vært brukt i praksis. Fremstillingen omhandler primært den lokale og regionale statlige forvaltning, fra første halvdel av 1800-tallet og fram til ca. 2000.

Forfatterne arbeider ved statsarkivene i Bergen, Stavanger og Trondheim. De har lang erfaring i arbeidet med offentlige arkiv, deriblant også bevarings- og kassasjonsvurderinger.

Av S. Bringslid, I. Oftedal, M. Press og T. Thime, Oslo 2009

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 250,00