Offentleg forvalting

Arkivverket tar i mot arkiv frå statleg forvaltning og fører tilsyn med arkivarbeidet i offentleg forvaltning.

Kommunereform 

Her vil det fortløpande kome viktig og nyttig informasjon frå Arkivverket om arbeidet med kommunereformLover, reglar og retningsliner

Her finn du sider om arkivlova med forskrifter, høyringsfråsegnene våre og yrkesetiske retningslinjer for arkivarar.Noark-standarden

Her finn du informasjon om Noark 5-standarden og tidlegare versjonar, og ei oversikt over godkjende system.Journalføring

Her har vi samla ulike problemstillingar som gjeld journalføringsplikt – kven den gjeld for og for kva slags dokument.


Klassifikasjonssystem

Alle offentlege organ skal ha eit klassifikasjonssystem for ordning av sakarkivet sitt, ein arkivnøkkel, og den skal omfatte alle dei sakområda organet har.Tilsyn

Her finn du informasjon om tilsynsverksemda til Arkivverket.


 
Bevaring og kassasjon

Her kan du lese om kva slags arkivmateriale som skal takast vare på for ettertida, og kva som kan kasserast. Du får også hjelp til å lage ein bk-plan.Arkivering

Her har vi samla ulike problemstillingar om arkiveringsplikta - kva som skal i arkivet og korleis ein går fram.Avlevering

Her finn du informasjon om korleis arkiv skal avleverast og kvifor Arkivverket også skal ha kopi av det elektroniske arkivet.
MAVOD (tidl. eArkiv)

Her finn du informasjon om satsinga på eArkiv i offentleg forvalting..