Det finst særskilte arkivtypar som krev spesiell behandling. Her er meir informasjon om pasientjournalar, utvalsarkiv og personalarkiv.