Nå er veiledningen til bevarings- og kassasjonsbestemmelsene for kommuner og fylkeskommuner klar. Veiledningen gir en grundig innføring i regelverket og utdyper hver av paragrafene i forskriften. Veilederen går nærmere inn på kassasjon i praksis, hvordan kassere i eksisterende arkiver og hvordan legge til rette for kassasjon i fremtidig arkivdanning. Det gis eksempler på sakstyper som kan kasseres. Andre tema som blir behandlet er redundans, merbevaring og forholdet mellom bevarings- og kassasjonsbestemmelsene og regelverk for øvrig.

Veiledningen finner du i sin helhet her:

 

Du finner også lenke til dokumentet i margen på høyre side. Det er lenket til fire case. Casene belyser ulike problemstillinger som er behandlet i veiledningen.

 

Følgende har utarbeidet veiledningen:

  • Gro Hendriksen (Riksarkivet)
  • Kari Remseth (Kommunenes sentralforbund)
  • Tormod Engebu (Interkommunalt arkiv Vest-Agder)
  • Cecilie Kornsæter (Oslo byarkiv)
  • Wibekke Skjødt Danielsen (Østfold fylkeskommune)
  • May Britt Penne (Bærum kommune)
  • Sidsel Liborg (Spydeberg kommune)
  • Anna Malmø-Lund (Riksarkivet)
  • Jon Atle Haugen (Riksarkivet)