Arkivverket gjennomfører høringer i forbindelse med revisjon av regelverk innen arkiv. 

Følgende regelverksendringer hadde høringsfrist 31.12.2012:

  • Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen
  • Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunene og fylkeskommunene

En oppsummering av høringen om felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunene og fylkeskommunene foreligger. Her finner du også en oppsummering av høringen om felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen.