Arkivverket gjennomfører høringer i forbindelse med revisjon av regelverk innen arkiv. Følgende regelverksendringer hadde høringsfrist 31.12.2012:

  • Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen
  • Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunene og fylkeskommunene

Vi er for tiden i ferd med å oppsummere høringssvarene. En oppsummering  av høringen om felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunene og fylkeskommunene foreligger.