Hva er ISO 15489?

ISO 15489-1 og 2: 2001 Information and documentation - Records management (Part 1: General, Part 2: Guidelines). Dette er en internasjonal standard for arkivdanning.

ISO 15489: 2001 standarden definerer records management som "The field of management responsible for the efficient and systematic control of the creation, receipt, maintenance, use and disposition of records, including the processes for capturing and maintaining evidence of and information about business activities and transactions in the form of records".

Den definerer records som "information created, received, and maintained as evidence and information by an organization or person, in pursuance of legal obligations or in the transaction of business".

Hva er Moreq?

MoReq - Model Requirements for the management of electronic records (EU-kommisjonen 2002). Dette er en EU-standard for arkivdanning basert på ISO 15489. I 2011 ble Moreq2010 publisert.

Hva er OAIS?

Open Archival Information System (OAIS) er en konseptuell modell for et arkivdepot, publisert i 2002. Den er utviklet av The Consultative Committee for Space Data vSystems (CCSDS) - et internasjonalt forum av romfartsorganisasjoner. OAIS beskriver de funksjoner og avhengigheter et arkiv har, uavhengig av type materiale - månesteiner eller xml-uttrekk. Standardens lanserte en ny terminologi og har raskt fått aksept over hele verden.

Kjekt å vite

Noark5 er å regne som Moreq2 chapter zero, og er utgitt på engelsk - se i venstremenyen.