Nedenfor følger en oversikt over systemer som er godkjent som Noark-4-systemer
i henhold til godkjenningsprosedyren som ble fastsatt av Riksarkivaren 18.11.1999.

For å lese pdf-filer, last ned Adobe acrobat reader her.

Dato Kommentar
15.01.2008

Systemet EDB Sak og -arkiv versjon 6.2 fra EDB Business Partner A/S er godkjent av Riksarkivaren som Noark-4.1-system med elektronisk arkiv.

Leverandørens egenerklæring
30.03.2006

Systemet Public 360 Record & Case Manager fra Software Innovation ASA er godkjent av Riksarkivaren som Noark-4.1-system med elektronisk arkiv.

Leverandørens egenerklæring
30.03.2006

EDB Sak og -arkiv versjon 6.0 er en videreføring av K2000 eSak versjon 5.3.
Systemet K2000 eSak versjon 5.3 fra EDB Business Partner A/S er godkjent av Riksarkivaren som Noark-4.1-system med elektronisk arkiv.
K2000 eSak var IBMs system inntil 01.01.2005 da enheten med ansvar for offentlige løsninger ble kjøpt av EDB Business Partner A/S.

Leverandørens egenerklæring v.6,0Leverandørens egenerklæring v. 5.3
05.07.2004

Systemet RMT+ fra Rationell Mikro Teknik (Sverige) er godkjent av Riksarkivaren som Noark-4.1-system med elektronisk arkiv.

Leverandørens egenerklæring
08.06.2004

Systemet Acos WebSak fra Acos AS er godkjent av Riksarkivaren som Noark-4.1-system med elektronisk arkiv.

Leverandørens egenerklæring
23.03.2004

Systemet Doculive versjon 6.1 fra Software Innovation ASA er godkjent av Riksarkivaren som Noark-4.1-system med elektronisk arkiv.

Leverandørens egenerklæring
18.12.2003

Systemet ePhorte fra ErgoEphorma AS er godkjent av Riksarkivaren som Noark-4.1-system med elektronisk arkiv.

Leverandørens egenerklæring
30.04.2003

Systemet Noark for Documentum fra TietoEnator Resource Management AS er godkjent av Riksarkivaren som Noark-4.1-system med elektronisk arkiv.

Leverandørens egenerklæring
18.12.2002

Systemet Kontor 2000 versjon 5 fra IBM er godkjent av Riksarkivaren som Noark-4.1-system med elektronisk arkiv.

Godkjenningen ble opprinnelig gitt med forbehold om implementering av importfunksjonene i Noark 4.1 innen en fastsatt frist. I brev fra IBM av 14.10.2003 ble det meldt at importfunksjonene var implementert.

Leverandørens egenerklæring
11.11.2002

Systemet Noark for Documentum fra TietoEnator Resource Management AS er godkjent av Riksarkivaren som Noark-4.1-system uten elektronisk arkiv.

Leverandørens egenerklæring
11.06.2002

Systemet Acos WebSak versjon 5 fra Acos AS er godkjent av Riksarkivaren som Noark-4-system med elektronisk arkiv.

Leverandørens egenerklæring
31.05.2002 

Systemet Kontor 2000 versjon 5 fra IBM A/S er godkjent av Riksarkivaren som Noark-4-system med elektronisk arkiv.
Godkjenningen er gitt med forbehold om implementering av importfunksjonen i Noark-4 (K12.18) innen 1.6.2003.

Leverandørens egenerklæring
27.11.2001 

Noark-4-system for IFOS/Forsvarets overkommando fra Software Innovation ASA er godkjent av Riksarkivaren som Noark-4-system med elektronisk arkiv.
Godkjenningen ble opprinnelig gitt med forbehold om implementering av importfunksjonen i Noark-4 (K12.18). Importfunksjonen var blitt implementert i systemet pr. 28.08.2002.

Leverandørens egenerklæring
09.02.2001 

Systemet DocuLive v.6.0 fra Software Innovation ASA er godkjent av Riksarkivaren som Noark-4-system med elektronisk arkiv.

Godkjenningen ble opprinnelig gitt med forbehold om at enkelte manglende funksjoner ble implementert i systemet innen en fastsatt frist, se egen

merknad

Samtlige av disse funksjonene var blitt implementert i systemet pr. 28.08.2002.

Leverandørens egenerklæring
29.01.2001

Systemet Acos WebSak fra Acos AS er godkjent av Riksarkivaren som Noark-4-system uten elektronisk arkiv.

Leverandørens egenerklæring

 

29.01.2001

Systemet Ephorte fra Ephorma er godkjent av Riksarkivaren som Noark-4-system med elektronisk arkiv (O2).

Leverandørens egenerklæring
11.10.2000 Systemet Ephorte fra Ephorma er godkjent av Riksarkivaren som Noark-4-system uten elektronisk arkiv.