Hvordan gå fram for å få godkjent en Noark5-løsning?

Noark 5 er den arkivstandarden norsk forvaltning må forholde seg til ved nyutvikling av systemer eller løsninger som produserer arkivdokumenter. Leverandører som utvikler nye arkivsystemer må oppfylle de obligatoriske kravene i Noark 5 standarden. Et regime for test og godkjenning av Noark 5 systemer er utviklet.

 

Egenerklæring med vedlegg for Noark 5 versjon 4.0

 • Egenerklæringsskjema - Noark 5 v. 4.0 (xlsx)
 • Vedlegg til egenerklæringsskjema - Noark 5 ( pdf) ( docx)

Egenerklæring med vedlegg for Noark 5, versjon 3.1

 • Egenerklæringsskjema - Noark 5 v. 3.1 (xlsx)
 • Vedlegg til egenerklæringsskjema - Noark 5 ( pdf) ( docx

 Egenerklæring med vedlegg for Noark 5 versjon 3.0

 • Egenerklæringsskjema - Noark 5 v. 3.0 (pdf) (doc)
 • Vedlegg til egenerklæringsskjema - Noark 5 (pdf) (doc)
 • Eigenmelding Noark 5 v. 3.0, nynorsk (pdf) (doc)
 • Vedlegg til eigenmelding, nynorsk ( pdf) ( doc)

 Egenerklæring med vedlegg for Noark 5 versjon 2.1

 • Egenerklæringsskjema - Noark 5 (pdf) (doc)
 • Vedlegg til egenerklæringsskjema - Noark 5 (pdf) (doc)
 • Eigenmelding Noark 5, nynorsk (doc) (pdf)
 • Vedlegg til eigenmelding, nynorsk (doc) (pdf)

Vi oppfordrer alle som skal utvikle en Noark 5-løsning om å ta kontakt med Riksarkivet tidlig i prosessen for å få avklart eventuelle uklarheter.

Når det nærmer seg tidspunkt for innsending av formell godkjenningssøknad, anbefaler vi at egenerklæringsskjema med vedlegg fylles ut og sendes til Riksarkivet som grunnlagsdokumentasjon i den kommende godkjenningsprosessen.

Versjon 3.1 ble publisert 22.mars 2013.