Gjeldende versjon

Noark 5 versjon 4.0

Publisert 10. oktober 2016

Dette er gjeldende versjon av Noark 5. Lenker til standarden, vedleggene, XML-skjemaene mm. finnes i margen til høyre.

For alle fremtidige søknader om Noark 5-godkjenning, vil det være versjon 4.0 som ligger til grunn.

 

Tidligere versjoner

Noark 5 versjon 3.1

Publisert 15. mars 2013

Noark 5 versjon 3.0

Publisert 1. mars 2011

Noark 5 versjon 2.1

Publisert 3. mai 2010

Denne versjonen inneholder bare endringer i selve standarden. En del krav ble endret, og det ble føyd til et nytt avsnitt om arkivering uten journalføring. Det ble ikke publisert nye vedlegg eller XML-skjema.

Noark 5 versjon 2.0

Publisert 3. april 2009

Noark 5 versjon 1.0

Første versjon, Noark 5 versjon 1.0, ble publisert 4. juli 2008.

Noark 5 versjon 1.2 inneholder feilrettinger, og ble publisert 17. oktober 2008.

  • Noark 5 v1.2 : Standard for elektronisk arkiv
  • Vedlegg 1 : Metadatakatalog
  • Vedlegg 2 : Metadata gruppert på objekter
  • Vedlegg 3 : XML-Skjema for avlevering

Noark 5 ble sendt på høring 28. juni 2007.