Hva er Noark 1

Statens rasjonaliseringsdirektorat (Statskonsult), i samarbeid med Riksarkivaren, utarbeidet i 1984 en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i statsforvaltningen. Formålet var å få laget et maskinuavhengig standardisert system for å kunne håndtere dokumenter som inngikk saksbehandlingen til statlige forvaltningsorgan. Systemet som ble kalt NOARK (Norsk arkivsystem), etablerte seg raskt som de facto standard.

NOARK var bl.a. basert på ”Retningslinjer for innføring av edb-baserte journalsystemer i statsforvaltningen” utarbeidet av Riksarkivaren og erfaringer fra et forsøk med elektronisk journalføring (EKSARD – EKSperimentelt Arkivsystem i R-Direktoratet) som var blitt drevet i regi av Statens rasjonaliseringsdirektorat mellom 1979 og 1984.

Kravspesifikasjonen omfattet bare systemets eksterne brukerfunksjoner og satte ikke krav til teknologisk løsning utover krav til utforming av skjermbilder og rapporter.

Last ned standarden her

Noark-1 standarden