For arkivmateriale som er skapt før 1.2.2014 kan fylkeskommunen og kommunen søke Riksarkivaren om å få benytte bestemmelsene som gjaldt for arkivbegrensing og kassasjon før denne forskriftens iverksetting. Adgangen til å søke slik dispensasjon varer fram til 31.12.2018. Her finner du de gamle bestemmelsene:

Veiledning er under utarbeiding.