Fleire rapportar frå Arkivverkets forskningsseminar er tilgjengelig i pdf-format..

Nummer Publikasjonar Årstal Pris Stad
25 Riksarkivarens innsynspraksis i 50 år 2016 Gratis    
24 Råd for undervisning

 Bruk av sakkyndige råd i den sentrale undervisningssektoren 1945-ca. 2010

2013 Gratis    
23 Arkiv i interkommunalt samarbeidsorgan 2009 Gratis  
22 Den sentrale statlige utlendingsforvaltningen 1945-2008 2009 Gratis  
21 Krav til arkivlokaler. Veiledning for offentlige organer

Veiledningene er oversatt av Utenriksdepartementet: 

Requirements for archive premises

til engelsk

Conditions requises pour les locaux d’archivage.

og fransk

2007 Kun nedlastbar her.  
20 Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet. 2007 Gratis.  
19 Veiledning i periodisering av offentlige arkiver. 2006 Kun nedlastbar her.  
18 Arkivverkets forskningsseminar : Riksarkivet 2005 2006 40,-  
17 Retningsliner for arbeidet med privatarkiv. Nynorsk 2005 Gratis  
16 Arkivverkets forskningsseminar Gardemoen 2003. Tema: Arkivfaglig forskning 2003 30,-  
15 Normalinstruks for arkivdepot i kommunar og fylkeskommunar. 2003 Gratis Oslo
14 Omorganisering i statlig virksomhet. Se ny utgave, nr. 20 2003   Oslo
13 Arkivverkets forskningsseminar Gardermoen 2002. Tema: Nye internasjonale standarder for arkiv. 2003 30,- Oslo
12 Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner. 2002 Utsolgt Oslo
11 Retningslinjer for arbeidet med privatarkiver. 2002 Gratis Oslo
10 Rapport fra Bevaringsutvalget 2002. 2002 Utsolgt. Til nedlastbar versjon Oslo
9 Arkivverkets forskningsseminar: 2001 2001   Vettre
8 Arkivverkets forskningsseminar : 2000. - Tema: Kildeutgivelser. 2000 30,- Vettre
7 Arkivhåndboken for offentlig forvaltning
Ivar Fonnes
2000 Kommuneforlaget.
Til salgs i bokhandlene
 
6 Arkivverkets forskningsseminar : 1999. 2000 30,- Vettre
5 Arkivverkets forskningsseminar :1998. 1999 30,- Vettre
3 - 4 NOARK – 4. Del 1 og 2. 1999 Utsolgt. Kun nedlastbar her.   
2 Arkivverkets forskningsseminar : Vettre, 1997. Tema: Arkivteori. 1998 30,- Vettre
1 Yrkesetiske retningslinjer for arkivarer. 1998 Utsolgt. Kun nedlastbar her.  

Riksarkivet tek imot bestillingar på dei rapportane som ikkje er utgitte av eit forlag. Sjå også Nettbutikken for oversikt over trykte retningslinjer som kan bestillast frå Riksarkivet. Gratispublikasjonar kan bestillast frå Riksarkivet sitt bibliotek: biblioteket@arkivverket.no