25.-26. mars 2010 blei det sendt ut eit skjema med følgjebrev til 37 utdanningsinstitusjonar med svarfrist 28.april. 15.september blei ein samla rapport ferdigstilt, og kvart av tilsynsobjekta fekk 7. oktober eit brev med individuelle kommentarar og varsel om pålegg. Etter tilbakemeldingar fekk kvar institusjon eit brev med pålegg om utbetringar.

Institusjon

Følgebrev med pålegg

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Akershus
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskulen i Volda
Kunsthøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Norges handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
Norges veterinærhøgskole
NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø