Forskrifta sitt namn er Forskrift av 1. desember 1999 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglege bestemmelser om behandling av offentlege arkiv. Den tok til å gjelde frå 01.01.2000 og er gitt med heimel i diverse paragrafar i arkivforskrifta. Den omfattar følgjande kapittel (alle lenkene fører til relevant kapittel i forskrifta hos Lovdata):

Kapittel I: Bestemmelser om bruk av mikrofilm i statsforvaltningen.

Kapittel II: Bestemmelser om bruk av mikrofilm i kommunal forvaltning.

Kapittel III: Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen. (under revisjon)

Kapittel IV (revidert per 1.02.2014): Bevarings- og og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950.

Kapittel V (opphevet 1.02.2014)