Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
  • middelalderen
  • dansketiden
  • 1814
  • Union med Sverige
  • Norge blir moderne
  • Andre verdenskrig
  • mot vår egen tid

Aktuelt og Nyheter

Arkivstatistikken 2013

30.09.2014

Arkivstatistikken 2013 syner at bevarte privatarkiv utgjer 20,9 % av den totale arkivmengda, det vil seie same nivå som i 2012. Det er framleis langt fram til målet om eit breitt og representativt utval arkiv frå privat sektor. Hordaland, Aust-Agder og Nordland har mest privatarkivmateriale bevart per innbyggjar, medan Akershus og Nord-Trøndelag har minst. Les mer...

Arkivstatistikken 2013

Riksarkivaren seier nei til skyarkivering i utlandet

29.09.2014

Arkivverket har dei seinare åra motteke eit aukande antall spørsmål rundt kva som er lov i samband med skylagring av arkiv, særleg skylagring i utlandet. Etter vår forståing kan arkiv ikkje lagrast på server som befinn seg utanfor Noreg sine grenser, då dette i praksis vil innebere å føre arkiv ut av landet. Les mer...

 Riksarkivaren seier nei til skyarkivering i utlandet

 


 

.