Arkivar Øyvind Ødegaard i Riksarkivet publiserte i 2005 en undersøkelse av hvordan hovedfagstudenter i historie ved Universitetet i Oslo benyttet arkivkilder under arbeidet med hovedoppgaven i perioden 1908-2004. Hans funn gir interessante opplysninger blant annet om hvilke institusjoner som ble mest besøkt, hvilke arkiver som ble mest brukt og fordelingen mellom offentlige arkiver og privatarkiver. Undersøkelsen ble lagt frem på Arkivverkets forskningsseminar i 2005.