Den som gir et arkiv til Arkivverket eller en annen arkivinstitusjon, kan i følge arkivloven bestemme begrensninger for publikums adgang til arkivet. Klausulen kan gis med varighet inntil 100 år. Det er ikke uvanlig at giveren overlater til arkivinstitusjonen å behandle adgangssøknader i tråd med klausulbestemmelsene. Det er viktig å være oppmerksom på at en arkivinstitusjon som faller inn under forvaltningsloven, som Arkivverkets institusjoner, må følge denne lovens bestemmelser om innsyn i taushetsbelagt eller personsensitivt materiale. Se mer om dette her.