Et arkiv som blir avlevert må gjennom en prosess før det kan benyttes av våre gjester. Arkivet blir fysisk ordnet, arkivenhetene registrert i vår database, og det blir produsert elektroniske og papirbaserte arkivkataloger. I løpet av denne prosessen blir vi gjerne godt kjent med både arkiv og arkivskaper, og ikke sjelden opplever vi at arkivet kan fortelle en interessant eller spennende historie, vi kan finne et morsomt dokument eller vi kan få innsikt i en arkivskaper som maner til ettertanke, alt etter hva slags arkiv vi har fått inn.

Dette vil vi gjerne dele med andre!
På denne siden vil vi defor presentere nye arkiver som blir klare for bruk. Det kan være et enkelt dokument, en faktaopplysning eller kanskje et helt arkiv som vi gjerne vil fortelle om.

Ofte er det ikke de store eller mye omtalte dokumentene som er de virkelige skattene i arkivet. Arkivsøkere kan like gjerne falle i staver over et lite håndskrevet notat eller kanskje en underskrift som over et fargerikt pergament eller et politisk vedtak. Det avhenger av omstendighetene rundt og ikke minst av øyet som ser, og med det i bakhodet presenterer vi her likt og ulikt, stort og smått, viktig og trivielt, alt utfra vissheten om at det som er viktig for deg, kan være helt likegyldig for meg - og omvendt.

... og vil man gå videre inn i arkivene - nye som gamle - kan man gå til arkivsøket for mer informasjon.