Den norske delegasjonen til den internasjonale fredskongressen i Warzawa i 1950.

Den norske delegasjonen til den internasjonale fredskongressen i Warzawa i 1950. PA-1561 Den norske fredskomité.

Arkivene var samlet inn og ordnet av Norsk Fredssenter. Til sammen dreier det seg om knapt 70 hyllemeter arkivmateriale. Arkivene varierer i størrelse fra 12 hyllemeter til en tynn protokoll.

Samlingen av arkiver inneholder både organisasjonsarkiver og arkiver fra personer som har vært aktive i fredsbevegelsen. Her finner vi for eksempel arkivene fra organisasjoner som Norges Fredslag, Norske Leger mot Atomvåpen og Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet. Norges Fredslag er Norges eldste fredsorganisasjon, stiftet i 1885 med navnet Norges Fredsforening av 1885. Blant de første medlemmene var Bjørnstjerne Bjørnson, Arne Garborg og Halvdan Koht. Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet er den norske seksjonen av den internasjonale freds- og menneskerettighetsorganisasjon Women’s International League for Peace and Freedom som ble stiftet på et internasjonalt kvinnemøte i Haag i 1915.

Flere norske kvinner har hatt sentrale verv og oppgaver i Women’s International League for Peace and Freedom. Vi har også mottatt privatarkivene etter et par av disse, Johanne Lucie Reutz Gjermoe og Marie Lous Mohr. Gjermoe ledet dessuten LOs statistiske kontor 1925-1942 og hun var leder av Det Norske Arbeiderpartis kvinnesekretariat 1939-1945. Av andre personarkiver kan nevnes arkivene til Berit Ås og Rolf Thue.