Fra Dronning Elizabeths besøk hjemme hos Borten i august 1969. PA 797 Billedbladet NÅ

”Kanskje min oppgave mer kunne sammenlignes med det å bære staur ... man kan få vanskeligheter underveis hvis stauren begynner å sprike oppe på skuldra.”  Med disse ordene overlot statsminister Per Borten makten til Trygve Bratteli i 1971.

Per Borten ble statsminister for den første varige borgerlige samarbeidsregjeringen etter 2. verdenskrig. Arbeiderpartiet hadde regjeringsmakten siden 1945, og Einar Gerhardsen var det meste av denne tiden statsminister. Men ved stortingsvalget i 1965 oppnådde de borgerlige partiene flertall, og Per Borten dannet en bred borgerlig regjering med utgangspunkt i sitt eget parti Senterpartiet sammen med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Denne samlingsregjeringen satt til 1971, da den gikk av som følge av indre uenighet om Norges tilslutning til EEC (EU).

Mange viktige saker ble gjennomført av Bortens regjering: Sikring av statens aksjemajoritet i Hydro, innføring av folkepensjonen og en erstatningsordning for krigsseilerne er noen av dem. Personlig var Per Borten en folkelig politiker. Han sto sterkt for åpenhet i forvaltningen og mot politisk overvåkning.

Per Bortens privatarkiv ble gitt til Riksarkivet i 2007 som gave fra familien. Det var helt uordnet, men var blitt benyttet av historikeren Harald Berntsen som en viktig kilde i arbeidet med hans biografi ”Staurberaren” (2007). Høsten 2010 ble arkivet, som utgjør ca 28 hyllemeter, ordnet, og det vil være tilgjengelig for publikum med de begrensninger som hensyn til personvernet tilsier.