Alle institusjonene i Arkivverket har ansvar for å bevare privatarkiver, men de ulike institusjonene har ulik bevaringspolitikk. Grovt sett kan det sies at Riksarkivet tar hovedansvar for arkivskapere som har vært virksomme på nasjonalt nivå, mens statsarkivene og Samisk arkiv har et særlig ansvar for arkivskapere innen sine regioner og arbeidsfelt.

Condeep betongplattform

Condeep-betongplattformen Mobil Beryl A under bygging i Åmøyfjorden 1975. Foto: Olaf A. Ellingsen. SAS PA-0405 Olaf. A. Ellingsen 1981-7-112-2

For enkelte sektorer eller bransjer kan hovedansvaret også ligge hos et statsarkiv også når det gjelder arkivskapere på nasjonalt nivå. Statsarkivet i Stavanger har for eksempel et særlig ansvar for arkiver etter aktører i oljeindustrien.