Bedriftsarkiver kan være svært omfangsrike, og spørsmål om oppbevaringssted og ordning må diskuteres i hvert enkelt tilfelle. Mange ganger ser vi også at brokker eller fragmenter av arkiver kommer for dagen, enten på lager i bedriftslokaler eller privat oppbevart. Slikt materiale kan også ha stor bevaringsverdi, selv om det bare dreier seg om en enkelt protokoll eller en liten bunke brev.