Organisasjonsarkiver har svært ofte blitt utsatt for oppdeling. Styremedlemmer med leder- eller sekretærverv kan ha oppbevart protokollere hjemme hos seg selv, og har gjerne blitt liggende på loft eller i kjellere etter at deres funksjonstid er over. Også i slike tilfeller gjelder regelen om at alt materiale etter én arkivskaper bør samles. Den som kommer over større eller mindre deler av et organisasjonsarkiv, bør ta kontakt med en arkivinstitusjon