Sikker oppbevaring betyr i første rekke sikkerhet mot ødeleggelse som følge av brann og fuktighet. Den som eier et arkiv som kan være av nasjonal betydning, bør absolutt sørge for brannsikker oppbevaring. Bevaringsverdig arkivmateriale skal ikke oppbevares i lokaler som er utsatt for fuktighet. Kjellere og rom der det er risiko for vannlekkasje eller vanninntrengning er uegnet i denne sammenheng. Arkivmateriale må også beskyttes mot insekter og skadedyr, og mot at uvedkommende personer får adgang.