Arkivverket skal gi veiledning til private arkivskapere om behandling av elektronisk arkivmateriale slik at dette kan avleveres til en arkivinstitusjon. Det må utvikles metoder for å få bevaringsverdige arkiver som er skapt i proprietære IT-systemer overført til godkjente arkivformater. Alle planer og strategier som gjelder privatarkiver må også omfatte digitalt materiale.

Arkivverket skal formidle kunnskap om digitale arkiver til andre arkivinstitusjoner som bevarer privatarkiver.