Intervjuet med Karin Stoltenberg er klausulert. Forskere kan søke om adgang.