FoSams overordnede mål er å identifisere og analysere de endringer som har funnet sted i norsk politisk kultur fra siste halvdel av 1970-tallet til begynnelsen av 1990-tallet. En sentral del av arbeidet har vært knyttet til intervjuer med medlemmer av de norske regjeringene i perioden 1977-1986. Hensikten er å fremskaffe, sikre og gjøre tilgjengelig dokumentasjon som kan bidra til forståelsen og fortolkningen av politiske prosesser i den aktuelle perioden.