Intervjuprosjektet har hatt som formål å avhjelpe problemene knyttet til innsamling av kilder, særlig med tanke på sparsom forekomst av brev og dagbøker fra sentrale samfunnsaktører i samtidshistorien.  Intervjuene inneholder materiale av stor interesse for historiske og samfunnsvitenskapelige analyser av utviklingstrekk i norsk politikk fra 1970 årene av. De utgjør en omfattende samling av muntlige kilder, som i liten grad er tilgjengelig på annen måte.

Prosjektet har fokusert på karakteristikken av 1970- og 80-tallet som en overgangtid fra det som har vært kalt "den sosialdemokratiske orden". Gjennom intervjuer med sentrale samfunnsaktører har FoSam forsøkt å få fram aktørenes egne versjoner av sin innsats og deres syn på perioden i sin helhet.