Det er ulike adgangsbestemmelser for intervjuene. De fleste er fritt tilgjengelig for alle og er lagt som filer i tilknytning til intervjuobjektet. Noen er klausulerte, men er tilgjengelig for forskere etter søknad. En liten gruppe er foreløpig helt utilgjengelige, men vil bli frigitt på et senere tidspunkt. Se nedenfor.

Fritt tilgjengelige intervjuer

 • Leif J. Aune
 • Halvard Bakke
 • Eivind Bolle
 • Ronald Bye
 • Andreas Cappelen
 • Einar Førde
 • Astrid Gjertsen
 • Karl Glad
 • Astrid Nøklebye Heiberg
 • Leif A. Heløe
 • Arvid Johanson
 • Per Kleppe
 • Finn Kristensen
 • Kåre Kristiansen
 • Lars Roar Langslet
 • Johan C. Løken
 • Ole Henrik Magga
 • Odvar Nordli
 • Ulf Sand
 • Svenn Stray
 • Wenche Frogn Sellæg

Mrk. Det finnes også klausulerte versjoner av intervjuene med Leif J. Aune, Karl Glad, Astrid Nøklebye Heiberg.

Utilgjengelige intervjuer

 • Gro Harlem Brundtland, tilgjengelig 10.05.2016
 • Sissel Rønbeck, tilgjengelig 10.05.2031
 • Karl Glad, tilgjengelig 10.05.2036
 • Ruth Ryste,tilgjengelig 10.05.2036
 • Bjørn Skau,tilgjengelig 10.05.2036

Utilgjengelig til oppgitt dato, deretter tilgjengelig etter søknad.
Mrk. Det finnes også en fritt tilgjengelig versjon av intervjuet med Karl Glad.

Adgangsbestemmelser og adgangssøknad håndteres etter vanlige prosedyrer for forskere. Se mer om hvem som kan få innsyn, hvordan man som forsker søker om innsyn.
Intervjuer tilgjengelig etter søknad

 • Leif J. Aune
 • Jo Benkow
 • Åse Bjerkholt
 • Reidun Brusletten 
 • Kari Gjesteby
 • Leif Haraldseth
 • Astrid Nøklebye Heiberg
 • Johan J. Jakobsen
 • Eivind Reiten
 • Arne Skauge
 • Reiulf Steen
 • Karin Stoltenberg
 • Thorvald Stoltenberg 
 • Kåre Willoch

I klausuleringstiden er disse intervjuene bare tilgjengelige med Riksarkivarens tillatelse etter skriftlig søknad. Ved innvilget adgang må taushetserklæring undertegnes. Brukeren vil deretter bli tildelt brukernavn og passord.

Mrk. Det finnes også en fritt tilgjengelig versjon av intervjuene med Leif J. Aune og Astrid Nøklebye Heiberg.