Regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentanter, medlemmer av forvaltningen, representanter for arbeidslivsorganisasjoner mv. Opplegget bygger på erfaringer fra Presidential Oral History Project ved Miller Center of Public Affairs, University of Virginia. Dette senteret har i mer enn tjue år arbeidet med å gjennomføre intervjuer og bygge opp en samling av muntlige kilder bestående av intervjuer med tidligere medlemmer av staben til de amerikanske presidentene f.o.m. Carter-administrasjonen. Virksomheten og de metodiske innfallsvinklene i Miller-senterets arbeid ble en viktig inspirasjonskilde for Fosams intervjuer.

Prosjektet har hovedsaklig konsentrert seg om de tre regjeringene i perioden 1977-1986; Nordli, Brundtland (I) og Willoch (I). Prosjektet har også intervjuet statsråder fra regjeringene Willoch (II), Bruntland (II) og Jan P. Syse. I perioden 2004-2011 er 36 sentrale politiske aktører blitt intervjuet, hvorav 32 er tidligere regjeringsmedlemmer, inkludert tre statsministere. 

Et pilotprosjekt foregikk fra november 2003 til januar 2005. Her ble det lagt vekt på å gjennomføre intervjuer med et utvalg tidligere regjeringsmedlemmer fra tidsrommet 1977-1983, det vil si regjeringene Oddvar Nordli, Gro Harlem Brundtland I og Kåre Willoch I. De positive erfaringene førte til at prosjektet ble utvidet. Prosjektet har etter dette også omfattet medlemmer av regjeringene Kåre Willoch II, Gro Harlem Brundtland II, og statsråder fra regjeringen Jan P. Syse. Planen om å utvide prosjektet til også å omfatte andre samfunnsaktører ble fulgt opp gjennom intervjuene med Karl Glad og Leif Haraldseth.