Ved siden av egne midler, har FoSam har fått økonomisk støtte til prosjektet fra eksterne kilder. Prosjektet har vært finansiert gjennom en grunnbevilgning fra Universitetet i Oslo. I november 2004 ble denne finansieringen supplert med midler fra institusjonen Fritt Ord, og disse midlene bidro til at prosjektet kunne føres videre i en ny periode. I 2006 ble prosjektet støttet av Sparebankstiftelsen DnB NOR. Dette sikret finansieringen i perioden 2007-2009. Det ble også utarbeidet en søknad om støtte fra Forskningsrådet som ledd i satsingen på infrastruktur for forskning. Denne søknaden ble avslått, og det ble bestemt at prosjektet skulle avsluttes.

Fritt Ord har stilt midler til rådighet for avslutningsarbeidet, som innebar gjennomføring av allerede planlagte intervju og bearbeidingen av de resterende intervjuer, og avlevering av prosjektets materiale til Riksarkivet.