I 2011 inngikk Riksarkivet og Forum for Samtidshistorie en avtale om overføring av alt materialet knyttet til prosjektet. I forlengelse av dette har FoSam og Riksarkivet samarbeidet om å presentere deler av prosjektet på Arkivverkets nettsider.

Et viktig ledd i prosjektet har vært innsamling og sammenfatning av skriftlig dokumentasjon for hvert enkelt intervjuobjekt. Dokumentasjonsmappene har vært brukt av intervjuobjektene og intervjuerne i forberedelsene til intervjuet. Denne kildesamlingen er overført til Riksarkivet og vil være fritt tilgjenglig for forskere.