Dette er arkiver etter virksomheter som ligger i grenselandet mellom det private og det offentlige. Grensene er ikke alltid lette å få øye på, heller ikke for arkivskaperne selv. Ofte finnes en blanding av offentlig og privat arkivmateriale i arkiver etter personer som har hatt offentlige verv, f.eks. politikere.

Gråsonearkiver kan også være virksomheter som har vært offentlige tidligere men som nå er privatisert, eller institusjoner som har skiftet mellom offentlig og privat tilhørighet - kanskje flere ganger. Skal man beholde slike arkiver samlet i ettertid, må man ta en avgjørelse om man vil behandle dem som offentlige eller private, og institusjonene selv må få avklart om de skal pålegges å følge arkivloven eller ikke.