Dette er arkiver etter organisasjoner, lag og foreninger og alle slags sammenslutninger av mennesker som arbeider for å fremme felles interesser eller felles mål. Politiske partier, fagforeninger, kampanjeorganisasjoner hører med her.

Organisasjoner kan være landsomfattende, regionale eller lokale. Det er ganske vanlig at lokale organisasjonsledd er underlagt de sentrale. Lokal og regionale ledd med eget styre, årsmøte og økonomi er vanligvis å anse som selvstendige arkivskapere.