Personarkiver er en uensartet gruppe. Noen privatpersoner har offentlige eller private verv, og kan danne svært omfattende arkiver med korrespondanse, sakarkiv og spesialserier. De fleste personarkivene er likevel av mindre omfang, og er ikke blitt til gjennom en systematisk arkivdanningsprosess. Ikke sjelden inneholder de materiale som har proveniens til flere personer, for eksempel ved at arkivet inneholder begge sider av korrespondansen mellom to ektefeller.