Riksarkivaren v/Privatarkivseksjonen skal fungere som nasjonal koordinator for privatarkivarbeidet i landet. Vi skal være en ressurs for privatarkivinstitusjoner på alle nivåer og medvirke til et godt og fruktbart samarbeidsmiljø institusjonene imellom.

For å kunne oppfylle en slik oppgave, er vi avhengig av samarbeid med privatarkivmiljøet landet over. Derfor er det viktig at bevaringsinstitusjonene innrapporterer opplysninger om sine arkiver, så vel som sin bevaringspolitikk, sine avtaler og sine bevaringsplaner direkte eller via sine fylkeskoordinerende ledd til Riksarkivaren, slik at en helhetlig bevaringspolitikk blir mulig og realistisk å gjennomføre.

Vårt mål er at bevisstheten og kunnskapen rundt bevaring av privatarkiver øker. Vi ønsker også å bidra til at den faglige standarden for arbeidet blir hevet slik at arkivfaglige prinsipper og rutiner blir en selvfølgelig norm for alt arbeid med privatarkiver landet over.

Viktige samarbeidspartnere på privatarkivområdet er Norsk kulturråd og Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)