Med forankring i Riksarkivarens retningslinjer for arbeidet med privatarkiver, har Riksarkivaren v/Privatarkivseksjonen og Norsk kulturråd (tidl. ABM-utvikling) etablert et landsomfattende nettverk av Fylkeskoordinerende institusjoner.

Disse institusjonene skal ha ansvar for privatarkivarbeidet i sine fylker, det vil si at de skal koordinere arbeidet med innsamling og bevaring av privatarkiver, de skal være ressurs- og rådgivningsorgan for depotinstitusjonene i fylket og de skal være bindeledd til Riksarkivaren og Kulturrådet sentralt.

Fylke Koordinerende organ
Oslo

Oslo byarkiv

Om privatarkiv

Akershus Akershus fylkesmuseum (*)
Østfold Statsarkivet i Oslo (*)
Hedmark Statsarkivet i Hamar
Oppland Statsarkivet i Hamar
Buskerud

Vestfoldarkivet

Om privatarkiv 

Vestfold Vestfoldarkivet– se Buskerud
Telemark Statsarkivet i Kongsberg
Aust-Agder

Aust-Agder Kulturhistoriske Senter

Om privatarkiv

Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand
Rogaland

Statsarkivet i Stavanger

Om privatarkiv

Hordaland

Fylkesarkivet i Hordaland

Om privatarkiv

Sogn og Fjordane

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Om privatarkiv

Møre og Romsdal

Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal (*)

Om privatarkiv

Sør-Trøndeliag

Interkommunalt Arkiv Trøndelag

Om privatarkiv

Nord-Trøndelag Interkommunalt arkiv Trøndelag
Nordland

Arkiv i Nordland

Om privatarkiv

Troms Statsarkivet i Tromsø (*)
Finnmark Finnmark Fylkesbibliotek

(*) Oppnevnt inntil videre