Disse institusjonene skal ha ansvar for å koordinere privatarkivarbeidet i sine fylker. Det vil si at de skal koordinere arbeidet med innsamling og bevaring av privatarkiver, gjerne i form av samhandlingsplaner og utvikling av bevaringsplaner for privatarkiv. De skal være ressurs- og rådgivningsorgan for depotinstitusjonene i fylket, og de skal være bindeledd til Riksarkivaren. 

Fylke Koordinerende organ
Oslo

Oslo byarkiv

Om privatarkiv

Akershus Akershus fylkesmuseum
Østfold Statsarkivet i Oslo
Hedmark Statsarkivet i Hamar
Oppland Statsarkivet i Hamar
Buskerud

Vestfoldarkivet

Om privatarkiv 

Vestfold Vestfoldarkivet– se Buskerud
Telemark Statsarkivet i Kongsberg
Aust-Agder

Aust-Agder Museum og Arkiv

Om privatarkiv

Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand
Rogaland

Statsarkivet i Stavanger

Om privatarkiv

Hordaland

Fylkesarkivet i Hordaland

Om privatarkiv

Sogn og Fjordane

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Om privatarkiv

Møre og Romsdal

Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal (*)

Om privatarkiv

Sør-Trøndeliag

Interkommunalt Arkiv Trøndelag

Om privatarkiv

Nord-Trøndelag Interkommunalt arkiv Trøndelag
Nordland

Arkiv i Nordland

Om privatarkiv

Troms Statsarkivet i Tromsø
Finnmark Finnmark Fylkesbibliotek