• Ifølge Riksarkivarens retningslinjer for arbeidet med privatarkiver, skal depotinstitusjoner med lokalt eller regionalt arbeidsområde sende inn inngåtte avtaler, offisiell bevaringspolitikk og utarbeidete bevaringsplaner til fylkeskoordinerende ledd, som rapporterer opplysningene videre til Riksarkivaren. Depotinstitusjoner med nasjonalt virkeområde rapporterer direkte til Riksarkivaren.

Samarbeidsavtaler:

Planer:

Riksarkivet:

Vestfold:

Hedmark:

Oppland:

Rogaland:

 Buskerud:

 Telemark:

 Trøndelag:

 Oslo: