Tema

Arkivene kaster lys over mange interessante tema. Her har vi samlet noen av dem. Du finner omtaler av hvilke arkiv du kan lete i for å finne informasjon og dokumentasjon, og vi viser eksempler på dokument, foto og kart fra arkivene. Flere tema kommer etter hvert!

1814 

200-årsjubileet for Grunnloven i 2014 ble den største feiringen av Norges grunnlov siden 100-årsjubileet og jubileumsutstillingen i Kristiania i 1914.Slektsgransking

Slektsgranskerne er blant våre flittigste brukere. Ved bruk av folketellinger og manntall, kirkebøker, skifter og andre kilder kan du finne opplysninger om mennesker som levde for flere hundre år siden.Eiendom

Er du på jakt etter dokumentasjon om en eiendom? Arkivverket har store mengder kilder som venter på den som er interessert i å undersøke forhold rundt en gård eller en bygning.Personlig dokumentasjon

Dokumenter i Riksarkivet og statsarkivene har opplysninger som kan bidra til pensjonsberegning, erstatning av vitnemål, dokumentasjon om biologisk opphav og opplysninger til søknad om rettferdsvederlag.Middelalder

Begrepet middelalder ble skapt av italienske renessansehumanister på 1400-tallet. Betegnelsen var myntet på det de oppfattet som den mørke, barbariske perioden fra 500 til 1500 – mellom antikken og renessansen.Rekneskap frå fellestida med Danmark

Rekneskapa er ei av dei viktigaste kjeldene til kunnskap om forholda i Noreg på 1600- og 1700-talet. Særleg etterspurde er skattemanntala med namn på garder og brukerar. Også bøtelister og tollbøker inneheld viktig informasjon.Kart og tegninger

Arkivverket oppbevarer store mengder kart og tegninger fra omkring 1650 og fram til vår tid. De fleste av dem hører sammen med annet arkivmateriale. Som oftest er kartene håndtegnet og finnes bare i ett eksemplar.Fotografier

Fotografier er også arkivmateriale, og vi har mange av dem. Statsarkivet i Stavanger har over tre millioner fotografier. I Riksarkivet er antallet ca. en million. De andre statsarkivene har også noe fotomateriale.Båter og kjøretøy

Søker du informasjon om eldre båter, deres eiere eller passasjerer? Er du på jakt etter informasjon om gamle biler og andre motorkjøretøy? Da kan du finne mye interessant arkivmateriale i statsarkivene.Andre verdenskrig

Okkupasjonsårene var begivenhetsrike på mange områder. På disse sidene kan du lese mange artikler, se på bilder og få tips om hvilke arkiver som finnes.Domstolarkiver

Her er en oversikt over de største seriene med domstolarkiver, med hovedvekt på det som er tilgjengelig på nettet. Via menyen i venstre marg kan du lese mer om domstolene på de forskjellige nivåene, og om hvor du kan finne materialet..