Arkivverket vil gi jubileet en historisk forankring i de begivenheter som knytter seg til Grunnlovens tilblivelse og iverksetting. Vi vil også vise utviklingen av den nye norske staten etter 1814.

Vi tar sikte på å bringe frem i lyset sentrale dokumenter fra relevante begivenheter i original form gjennom arrangementer, sosiale medier, utstillinger, publikasjoner og nettpresentasjoner. Arkivverket vil også legge forholdene til rette for, og eventuelt delta i, forskning på grunnlag av slike kilder.

På disse sidene legger vi ut viktige dokumenter av betydning for jubileet og setter dem inn i en sammenheng. Sentrale kilder blir digitalisert og transkribert.