Hvem var så denne befolkningen?

Hvor bodde de, hvem var i slekt med hvem, og hvordan levde de? Hvordan hadde det norske folk greid seg gjennom de turbulente årene under Napoleonskrigene?

I prosjektet er det satt som mål at alle fødsler, vielser og dødsfall fra kirkebøkene i perioden 1801–1815 skal transkriberes elektronisk gjennom en nasjonal dugnad blant institusjoner, foreninger og enkeltpersoner. Med utgangspunkt i folketellingen 1801, som inneholder personnavn (nominativ) og som allerede er transkribert elektronisk, skal persondataene lenkes sammen på individnivå slik at det blir en database over befolkningen med alle deres familie- og slektskapsforhold. I den andre enden av tidsperioden vil folketellingen av 30. april 1815 (numerisk) fungere som et kontrollpunkt for databasen.

Arkivverket vil ha hovedansvaret for prosjektet, men vi har med oss flere samarbeidspartnere, blant annet RHD (Registreringssentral for historiske data ved Universitetet i Tromsø), som har demografisk kompetanse, og Norsk Regnesentral, som har hatt ansvar for utvikling av en prototyp av programvaren.

Prosjektets to løp

For å få DNF1814-prosjektet i havn før grunnlovsjubileet i 2014, er frivilliges innsats alfa og omega gjennom alle prosjektets faser. Prosjektet kan deles inn i to løp som vil gå parallelt:

  • transkribering av kirkebøker
  • lenking av persondata

Disse løpene er begge like viktige, men det ligger i kortene at transkriberingen av kirkebøker vil ha høyest prioritet tidlig i prosjektet. Og grunnen er selvsagt: Uten kirkebokdata å utføre lenking på, ingen lenking! Da sier det seg også selv at det vil være en viss forskyvning mellom de to løpene. Transkriberingsarbeidet må prioriteres det første året og sluttføres i 2013, slik at det siste året av prosjektet i hovedsak vil ha plass for lenkingsarbeidet.

Nå er noe av dette forspranget allerede sikret i og med at transkripsjoner av kirkebøker allerede er tilgjengelig gjennom Digitalarkivet, og folketellingen 1801 foreligger som sagt i elektronisk form. Vi er nå i gang med å laste opp kirkeboksdataene til wikien, og legger dermed grunnlaget for det kommende lenkingsarbeidet.

Gjennom menypunktet over kan du få en nærmere beskrivelse av hvordan transkriberingsarbeidet skal gjennomføres. Når selve databaseprogrammet der lenkingen skal foregå kan tas i bruk, vil også framgangsmåten for hvordan lenkingen skal utføres legges ut i samme meny.