DNF1814 en første byggekloss

Det norske folk i 1814 utgjør et første løft i et enda større prosjekt, nemlig Historisk befolkningsregister (HBR). Det historiske befolkningsregisteret er i praksis det samme som DNF1814, men der DNF1814 kun strekker seg fram til 1815, vil tidsspennet utvides for HBR. Kildetilfanget øker betraktelig utover 1800-tallet, og det er i utgangspunktet ikke noen grense for hvilke kilder som kan lastes opp i registeret og lenkes til den rette person eller familie. Alle folketellingene til og med 1910 vil inngå i HBR, og vi vil dermed være i stand til å følge utviklingen av hvem som bor i boligene mellom folketellingene ved hjelp av kirkeboksinnførsler og skifter.

For Historisk befolkningsregister er ambisjonen intet mindre enn å samle inn all historisk person- og stedsinformasjon knyttet til personer i Norge helt fram til opprettelsen av det sentrale folkeregister (DSF) i 1964! Veien dit er lang, og data som samles inn for perioden etter 1920 vil i første omgang ikke være åpent tilgjengelig for allmennheten. For tidsperioden før 1920 er det derimot grunn til å glede seg.