Arkivverket ønsker nå å oppfordre alle registratorer til å prioritere kirkebøker fra perioden 1801–1815 som ennå ikke er transkribert. Statsarkivet i Bergen ved Renathe-Johanne Wågenes (e-post: 1814-prosjektet@arkivverket.no) ajourfører oversikten over hvilke kirkebøker og lister (døpte, viede, begravede) som er reservert for transkribering eller som er sluttførte. Kontaktinformasjon til statsarkivet og en oversikt over reservasjonene og ledige kilder for transkribering, finnes i høyre kolonne.

Transkripsjonsarbeidet kan administreres av frittstående registratorer og grupper, eller for eksempel gjennomføres i transkripsjonsprosjektet som DIS-Norge (kildereg@disnorge.no) har tatt initiativ til. Arkivverket ser med glede på at dette verdifulle arbeidet prioriteres som aldri før, og fra at motivasjonen skal være tilstede er det viktig at det skal være opp til den enkelte som ønsker å foreta transkripsjoner å stå fritt til å velge hvilken kilde de vil ta for seg (under forutsetning av at kilden ikke er reservert eller registrert fra før).

Det er på sin plass å nevne i denne sammenheng at den enkelte registrator og registreringsgrupper beholder eiendomsretten til datamaterialet i 10 år etter ferdigstillelsen. Arkivverket får i første omgang kun bruksretten til dataene, som gir oss enerett til å tilgjengeliggjøre dem på et nasjonalt nettsted, som Digitalarkivet, og den nye wikien. Selv etter at eiendomsretten overdras til Arkivverket, vil registratorer/registreringsgruppene kunne distribuere datamaterialet fritt til tredjepart og utnytte materialet kommersielt hvis ønskelig.