HBR-wiki

Det har allerede blitt utviklet en prototyp på en wikibasert database på Internett – med kallenavnet HBR-wiki. Brukergrensesnittet for DNF1814 og Historisk befolkningsregister (HBR) vil i hovedsak være det samme. Wikibasen som bygges opp gjennom DNF1814, vil fungere som en prototyp for brukergrensesnitt og de bruksmulighetene som åpnes gjennom et slikt befolkningsregister.

Innlesing av transkriberte kilder fra Digitalarkivet

Vi er nå i gang med å laste opp alle transkriberte kilder (i første omgang kirkebøker) til wikien, og legger dermed grunnlaget for det kommende lenkingsarbeidet. En slik løsning vil ikke erstatte tidligere avskrivningsarbeider, men tilgjengeliggjøre dem på en ny måte. Wikien vil nærmest fungere som et register – et historisk folkeregister – med toveis pekere til kildenettstedet (i hovedsak Digitalarkivet) hvor registreringen er hentet fra. Dette vil sikre at en person i en folketelling kun forekommer én gang i HBR.

Det vil bli mulig å legge inn biografier, beskrivelse av livsløpet til personer og utviklingen av gårder og andre bosteder.