I første fase av prosjektet som varte fra 15.10.2011 til 31.12.2012 inviterte Riksarkivaren og DIS-Norge slektsforskere til å ”adoptere en eidsvollsmann”. Vi fikk inn mange gode bidrag, som vi i fase to bearbeidet og la inn i databasen på nettstedet www.eidsvollsmenn.no. Fase tre begynte 17.05.2013 og skal vare ut 2014.

Nå kan alle som har lyst, legge informasjon om seg selv eller andre de vet er i slekt med en eidsvollsmann, inn i databasen. Hvordan du gjør det, hvilke muligheter og begrensinger for hva som kan legges ut, finner du informasjon om på nettsiden www.eidsvollsmenn.no. Du kan også sende en epost til eidsvoll@disnorge.no hvis du lurer på noe, eller du ser noe du mener er feil. Hvis du vil legge til informasjon, må du registrere deg som bruker. Hvis du bare vil lese hva som står der, er det fritt frem.

På nettsiden kan du søke etter flere ulike kriterier og finne etterkommere etter eidsvollsmenn. Du finner også navnene på etterkommernes ektefeller.  Du kan finne ut mer om slektskapet, om hvor i hele verden etterkommerne etter eidsvollsmennene har slått seg ned, og annen informasjon som er lagt inn.  Siden dette er gjort av frivillige, vil mengden og kvaliteten på opplysningene variere fra person til person.