”Adresse” betyr i denne forbindelsen høytidelig henvendelse, og adressaten var prins og regent Christian Frederik. Fullmaktene fra valgene er enestående i kraft av sin historiske betydning og sin geografiske spredning i hele landet. Riksarkivet legger nå for første gang ut alle de originale dokumentene digitalt.

Fullmakt fra Hurdal prestegjeld.

Fullmakt fra Hurdal prestegjeld.