Materialet fra de øverste instansene oppbevares i Riksarkivet, mens arkivene etter under- og overretter stort sett er i statsarkivene.

Her har vi laget en oversikt over de største seriene med domstolarkiver, med hovedvekt på det som er tilgjengelig på nettet. Via menyen i venstre marg kan du lese mer om domstolene på de forskjellige nivåene, og om hvor du kan finne materialet.

Kobberstikk fra 1754 som viser Kristian 4. lede Herredagen.

Høyesterettsbygningen er tegnet av Hans Jacob Sparre og ble tatt i bruk i 1903.