Tinglysing, rettsforhandling, jordskifte

Kjøp og salg, avtaler om grenser og rettigheter er som regel tinglyst, men de kan også ha blitt bestemt i retten ved en eiendomstvist eller ved jordskifte.

Slik går du fram - hurtigveiledning:

1) Statens kartverk har de oppdaterte grunnbøkene. De kan fortelle hva som er og har vært tinglyst på din eiendom. Ved hjelp av tjenesten Se eiendom kan du finne grunnboksopplysninger fra hele Norge. For eldre dokumenter, kan du selv finne fram til eiendomsopplysninger på Digitalarkivet.

2) Om det tinglyste dokumentet du søker er eldre enn 1951, kan du finne gammel grunnbok, pantebøker og panteregistre for hele landet på Digitalarkivet ved hjelp av våre selvbetjente løsninger. Herfra kan du skrive ut det dokumentet du trenger. Om dokumentet er eldre enn 1880 og skrevet med gotisk skrift, kontakt det statsarkivet som oppbevarer originalmaterialet og bestill en avskrift. Du kan lese mer om tinglysinsgmaterialet - hva det inneholder og hvordan du finner fram i det - gjennom å følge lenken til venstre på denne siden.

3) Sjekk Jordskiftedomstolenes hjemmeside om det har vært jordskifte på eiendommen. Jordskiftedomstolene har kart og saksdokumenter opprettet i forbindelse med jordskifte. (Statsarkivene har saksdokumenter eldre enn ca. 1975, men ingen kart). Du finner mer informasjon om statsarkivenes jordskiftearkiver gjennom å klikke i menyen på venstre kant.

4) Om du ikke finner det du søker, prøv andre kilder i statsarkivene, som tingbøker, arkiv etter forliksråd, domstoler og jordskifteverk. Se veiledninger til venstre på siden.

 

Skiftegjerder på Jæren

Skiftegjerder på Jæren, ca. 1920. Fotograf: Hakon Johannessen. Statsarkivet i Stavanger SAS-1982-6-157