Fotomaterialet kaster lys over både virksomheten til partiet Nasjonal Samling (NS) fra 1933 til 1945, krigsårene 1940-1945 sett fra begge sider, rettsoppgjøret og gjenoppbyggingen i Norge etter krigen.