Andre arkiver

Statsarkivet i Bergen har fotografier etter Norsk Bjergningskompani A.S. (SAB/A-61501) med dokumentasjon av forliste skip, særlig interessant fra krigsårene.

Etter krigen

I arkivmaterialet etter rettssakene i landssvikoppgjøret er det ofte et bilde av tiltalte.

Gjenoppbyggingen av stedene som ble bombet våren 1940, ble planlagt av Brente steders regulering (BSR) (NRA, S-1540). Med tyskernes ødeleggelser ved tilbaketrekkingen fra Finnmark og Troms høsten 1944 (”Den brente jords taktikk”), fikk BSR enda større oppgaver. Arkivet inneholder et viktig fotomateriale.